Pha_banner_1

PHASELIS I (2015): pdf İçindekiler

Phaselis Kent Limanları ve Sualtı Araştırmalarının Ön Değerlendirmesi

Pre-assessment of the City Harbours and Underwater Explorations of Phaselis

Erdoğan ASLAN – Selda BAYBO
PHASELIS  I (2015) 1-17 |
DOI: 10.18367/Pha.15001
Geliş Tarihi: 17.12.2014 Kabul Tarihi: 15.01.2015
Elektronik Yayın Tarihi: 12 Haziran 2015

info  Öz       pdf  PDF indir      references  PDF görüntüle       Referanslar

Yeni Buluntular Işığında Phaselis Epigrafi Çalışmaları

Epigraphical Studies in Phaselis in the Light of New Finds

Nihal TÜNER ÖNEN
PHASELIS  I (2015) 19-38 | DOI: 10.18367/Pha.15002
Geliş Tarihi: 27.03.2015 Kabul Tarihi: 05.05.2015
Elektronik Yayın Tarihi:
12 Haziran 2015

info  Öz       pdf  PDF indir       references  PDF görüntüle      Referanslar

Annäherungen zur Geschichte der Stadt Phaselis auf onomastischer Grundlage: Ein Studium der Namen aus Phaselis und ihrem Territorium

Phaselis Kentinin Tarihine İlişkin Onomastik Temelli Yaklaşımlar: Phaselis ve Teritoryumu’ndan Bilinen İsimlere Yönelik Bir Çalışma

Nihal TÜNER ÖNEN
PHASELIS  I (2015) 39-67 | DOI: 10.18367/Pha.15003
Geliş Tarihi: 06.01.2015 Kabul Tarihi: 09.02.2015
Elektronik Yayın Tarihi: 14 Haziran 2015

info  Öz       pdf  PDF indir      references  PDF görüntüle       Referanslar

Phaselis Su Sistemleri ve Hidrografisi Üzerine Genel Değerlendirme

General Assessment Concerning Water Systems and Hydrography of Phaselis

Mehmet KÜRKÇÜ
PHASELIS  I (2015) 69-79 | DOI: 10.18367/Pha.15004
Geliş Tarihi: 13.01.2015 Kabul Tarihi: 26.02.2015
Elektronik Yayın Tarihi: 15 Haziran 2015

info  Öz       pdf  PDF indir       references  PDF görüntüle      Referanslar

Phaselis Antik Kenti Florası I

Flora of the Ancient City of Phaselis I

R. Süleyman GÖKTÜRK
PHASELIS  I (2015) 81-131 | DOI: 10.18367/Pha.15005
Geliş Tarihi: 29.01.2015 Kabul Tarihi: 02.03.2015
Elektronik Yayın Tarihi: 17 Haziran 2015

info  Öz       pdf  PDF indir       references  PDF görüntüle        Referanslar

Phaselis Antik Kenti (Antalya) Likenleri I

Lichens of The Ancient City of Phaselis I

Özge TUFAN ÇETİN
PHASELIS  I (2015) 133-141 | DOI: 10.18367/Pha.15006
Geliş Tarihi: 21.01.2015 Kabul Tarihi: 05.03.2015
Elektronik Yayın Tarihi: 22 Haziran 2015

info  Öz       pdf  PDF indir       references  PDF görüntüle       Referanslar

Phaselis Antik Kenti ve Yakın Çevresinin Faunası I

The Fauna of Phaselis Ancient City and its Territorium I

Mustafa YAVUZ – Mehmet Rızvan TUNÇ
PHASELIS  I (2015) 143-183 | DOI: 10.18367/Pha.15007
Geliş Tarihi: 04.02.2015 Kabul Tarihi: 12.03.2015
Elektronik Yayın Tarihi: 26 Haziran 2015

info  Öz       pdf  PDF indir       references  PDF görüntüle      Referanslar

Sinop Arkeoloji Müzesi Yeni Yazıtlar I

New Inscriptions from Sinop Archaelogical Museum I

Hüseyin Sami ÖZTÜRK ‒ Fuat DERELİ
PHASELIS  I (2015) 185-190 | DOI: 10.18367/Pha.15008
Geliş Tarihi: 06.02.2015 Kabul Tarihi: 20.03.2015
Elektronik Yayın Tarihi: 26 Haziran 2015

info  Öz       pdf  PDF indir       references  PDF görüntüle      Referanslar

Halûk Perk Müzesi: Kyzikos ile Hadrianea’dan Yeni Yazıtlar

New Inscriptions from Cyzicus and Hadrianea at Halûk Perk Museum

Hüseyin Sami ÖZTÜRK
PHASELIS  I (2015) 191-197 | DOI: 10.18367/Pha.15009
Geliş Tarihi: 24.02.2015 Kabul Tarihi: 11.04.2015
Elektronik Yayın Tarihi: 27 Haziran 2015

info  Öz       pdf  PDF indir      references  PDF görüntüle       Referanslar

Agesilaos’un Daskyleion Seferleri (M.Ö. 396-395)

The Dascylium Expeditions of Agesilaus (396-395 B.C.)

Sevgi SARIKAYA
PHASELIS  I (2015) 199-219 | DOI: 10.18367/Pha.15010
Geliş Tarihi: 16.03.2015 Kabul Tarihi: 13.04.2015
Elektronik Yayın Tarihi: 28 Haziran 2015

info  Öz       pdf  PDF indir       references  PDF görüntüle      Referanslar

Arkaik Kutsal Alanlarda Yer Seçimini Belirleyen Etmenler

Site Selection Factors in Determining the Archaic Sanctuary

Kenan EREN
PHASELIS  I (2015) 221-229 | DOI: 10.18367/Pha.15011
Geliş Tarihi: 30.03.2015 Kabul Tarihi: 05.05.2015
Elektronik Yayın Tarihi: 28 Haziran 2015

info  Öz       pdf  PDF indir       references  PDF görüntüle      Referanslar

Kartacalı Hannon ve Batı Afrika Kıyılarına Seyrüsefer

The Carthaginian Hannon and his Voyage to the West Coast of Africa

Hellence Aslından Çeviri ve Notlar: Erkan KURUL
PHASELIS  I (2015) 231 -260 | DOI: 10.18367/Pha.15012
Geliş Tarihi: 13.04.2015 Kabul Tarihi: 14.05.2015
Elektronik Yayın Tarihi: 30 Haziran 2015

info  Öz       pdf  PDF indir       references  PDF görüntüle       Referanslar

Merkezi Pisidia’daki Bazı Roma Kolonileri’ndeki İmparator Kültünün Varlığına İlişkin Değerlendirme

An Assessment Concerning the Existence of the Imperial Cult in Some Roman Colonies in Central Pisidia

Ferit BAZ
PHASELIS  I (2015) 261-275 | DOI: 10.18367/Pha.15013
Geliş Tarihi: 17.03.2015 Kabul Tarihi: 28.05.2015
Elektronik Yayın Tarihi: 30 Haziran 2015

info  Öz       pdf  PDF indir       references  PDF görüntüle       Referanslar

2014 Yılı Çalışmaları Işığında Phaselis Antik Kenti’nin Geç Antik ve Ortaçağ Mimarisi ve Kentsel Yapısı

From the 2014 Research: Evidence of The Late Antique and Middle Age Architecture and City Planning of the Ancient City of Phaselis

Yalçın MERGEN
PHASELIS  I (2015) 277-289 | DOI: 10.18367/Pha.15014
Geliş Tarihi: 19.03.2015 Kabul Tarihi: 28.05.2015
Elektronik Yayın Tarihi:
30 Haziran 2015

info  Öz       pdf  PDF indir       references  PDF görüntüle       Referanslar

Bostanlık Koyu Kumsalı’nda (Phaselis/Antalya) Caretta caretta (Linnaeus, 1758) Populasyonları Hakkında İlk Bulgular

First Results About Caretta caretta (Linnaeus, 1758) Population At Bostanlık Beach in Phaselis/Antalya

Mustafa YAVUZ – Mehmet Rızvan TUNÇ
PHASELIS  I (2015) 291-302 | DOI: 10.18367/Pha.15015
Geliş Tarihi: 28.10.2015 Kabul Tarihi: 15.12.2015
Elektronik Yayın Tarihi: 30 Aralık 2015

info  Öz       pdf  PDF indir       references  PDF görüntüle       Referanslar