Pha_banner_1

PHASELIS I (2015): pdf Contents

Phaselis Kent Limanları ve Sualtı Araştırmalarının Ön Değerlendirmesi

Pre-assessment of the City Harbours and Underwater Explorations of Phaselis

Erdoğan ASLAN – Selda BAYBO
PHASELIS I (2015) 1-17.

DOI: 10.18367/Pha.15001   | Online Publication Date: 12 June 2015

info Abstract       pdf Get PDF      references View PDF       References

Yeni Buluntular Işığında Phaselis Epigrafi Çalışmaları

Epigraphical Studies in Phaselis in the Light of New Finds

Nihal TÜNER ÖNEN
PHASELIS I (2015) 19-38.
DOI: 10.18367/Pha.15002  | Online Publication Date: 12 June 2015

info Abstract       pdf Get PDF      references View PDF       References

Annäherungen zur Geschichte der Stadt Phaselis auf onomastischer Grundlage: Ein Studium der Namen aus Phaselis und ihrem Territorium

Phaselis Kentinin Tarihine İlişkin Onomastik Temelli Yaklaşımlar: Phaselis ve Teritoryumu’ndan Bilinen İsimlere Yönelik Bir Çalışma

Nihal TÜNER ÖNEN
PHASELIS I (2015) 39-67.
DOI: 10.18367/Pha.15003  | Online Publication Date: 14 June 2015

info Abstract       pdf Get PDF        references View PDF       References

Phaselis Su Sistemleri ve Hidrografisi Üzerine Genel Değerlendirme

General Assessment on Phaselis’ Water Systems and Hidrography

Mehmet KÜRKÇÜ
PHASELIS I (2015) 69-79.
DOI: 10.18367/Pha.15004  | Online Publication Date: 15 June 2015

info Abstract       pdf Get PDF      references View PDF       References

Phaselis Antik Kenti Florası I

Flora of the Ancient City of Phaselis I

R. Süleyman GÖKTÜRK
PHASELIS I (2015) 81-131.
DOI: 10.18367/Pha.15005  | Online Publication Date: 17 June 2015

info Abstract       pdf Get PDF      references View PDF       References

Phaselis Antik Kenti (Antalya) Likenleri I

Lichens of The Ancient City of Phaselis I

Özge TUFAN ÇETİN
PHASELIS I (2015) 133-141.
DOI: 10.18367/Pha.15006   | Online Publication Date: 22 June 2015

info Abstract      pdf Get PDF      references View PDF       References

Phaselis Antik Kenti ve Yakın Çevresinin Faunası I

The Fauna of Phaselis Ancient City and its Territorium I

Mustafa YAVUZ – Mehmet Rızvan TUNÇ
PHASELIS I (2015) 143-183.
DOI: 10.18367/Pha.15007   | Online Publication Date: 26 June 2015

info Abstract       pdf Get PDF       references View PDF        References

Sinop Arkeoloji Müzesi Yeni Yazıtlar I

New Inscriptions from Sinop Archaelogical Museum I

Hüseyin Sami ÖZTÜRK ‒ Fuat DERELİ
PHASELIS I (2015) 185-190.
DOI: 10.18367/Pha.15008   | Online Publication Date: 26 June 2015

info Abstract       pdf Get PDF        references View PDF       References

Halûk Perk Müzesi: Kyzikos ile Hadrianea’dan Yeni Yazıtlar

New Inscriptions from Cyzicus and Hadrianea at Halûk Perk Museum

Hüseyin Sami ÖZTÜRK
PHASELIS I (2015) 191-197.
DOI: 10.18367/Pha.15009   | Online Publication Date: 27 June 2015

info Abstract       pdf Get PDF      references View PDF       References

Agesilaos’un Daskyleion Seferleri (M.Ö. 396-395)

The Dascylium Expeditions of Agesilaus (396-395 B.C.)

Sevgi SARIKAYA
PHASELIS I (2015) 199-219.
DOI: 10.18367/Pha.15010  | Online Publication Date: 28 June 2015

info Abstract       pdf Get PDF      references View PDF       References

Arkaik Kutsal Alanlarda Yer Seçimini Belirleyen Etmenler

Site Selection Factors in Determining the Archaic Sanctuary

Kenan EREN
PHASELIS I (2015) 221-229.
DOI: 10.18367/Pha.15011  | Online Publication Date: 28 June 2015

info Abstract       pdf Get PDF      references View PDF       References

Kartacalı Hannon ve Batı Afrika Kıyılarına Seyrüsefer

The Carthaginian Hannon and his Voyage to the West Coast of Africa

Hellence Aslından Çeviri ve Notlar: Erkan KURUL
PHASELIS I (2015) 231 -260.
DOI: 10.18367/Pha.15012  | Online Publication Date: 30 June 2015

info Abstract       pdf Get PDF      references View PDF       References

Merkezi Pisidia’daki Bazı Roma Kolonileri’ndeki İmparator Kültünün Varlığına İlişkin Değerlendirme

An Assessment Concerning the Existence of the Imperial Cult in Some Roman Colonies in Central Pisidia

Ferit BAZ
PHASELIS I (2015) 261-275.
DOI: 10.18367/Pha.15013  | Online Publication Date: 30 June 2015

info Abstract       pdf Get PDF      references View PDF       References

2014 Yılı Çalışmaları Işığında Phaselis Antik Kenti’nin Geç Antik ve Ortaçağ Mimarisi ve Kentsel Yapısı

From the 2014 Research: Evidence of The Late Antique and Middle Age Architecture and City Planning of the Ancient City of Phaselis

Yalçın MERGEN
PHASELIS I (2015) 277-289.
DOI: 10.18367/Pha.15014  | Online Publication Date: 30 June 2015

info Abstract       pdf Get PDF        references View PDF       References

Bostanlık Koyu Kumsalı’nda (Phaselis/Antalya) Caretta caretta (Linnaeus, 1758) Populasyonları Hakkında İlk Bulgular

First Results About Caretta caretta (Linnaeus, 1758) Population At Bostanlık Beach in Phaselis/Antalya

Mustafa YAVUZ – Mehmet Rızvan TUNÇ
PHASELIS  I (2015) 291-302.
DOI: 10.18367/Pha.15015    |   Online Publication Date: 30 December 2015

info  Abstract       pdf  Get PDF       references  View PDF       References